Sytuacja na stoku - zobacz Szkoła narciarska Rozkład jazdy busa - zobacz

Free WIFI

Wypożyczalnia


Bezpiecznie na stoku


narta.com.pl
HEAD
Aktualności Wróć do listy aktualności

PLANOWANE ZAWODY DLA MŁODZIEŻY

28-02-2017 - MISTRZOSTWA SZKÓŁ ŚREDNICH W SLALOMIE GIGANCIE

1-03-2017 - MIĘDZYGIMNAZJALNE ZAWODY W SLALOMIE GIGANCIE

 

Poniżej regulaminy zawodów, z którymi prosimy się zapoznać przed zgłoszeniem.

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH

O MISTRZOSTWO SZKÓŁ ŚREDNICH TARNOWA

W SLALOMIE GIGANCIE

JANOWICE - LUBINKA 2017

1. CEL ZAWODÓW

-popularyzacja narciarstwa alpejskiego,

-współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynków wśród młodzieży,

-odkrywanie młodych talentów,

-promowanie pozytywnego wizerunku Tarnowa,

-integracja miłośników narciarstwa alpejskiego

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się 28 lutego 2017, na stoku Wyciągu Narciarskiego Lubinka

Początek zawodów o godzinie 09.00

3. ORGANIZATORZY

Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

Wyciąg Narciarski Lubinka

Szkoła Narciarska narciarz.pl Tarnów

Starostwo Powiatowe Tarnów

4. UCZESTNICTWO

-W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół licealnych

-Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego sprzętu oraz pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach.

5. KLASYFIKACJA

Zawody będą prowadzone w dwóch grupach:

-dziewczęta

-chłopcy

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem. Odbędzie się jeden/dwa (uzależniona od warunków na stoku) przejazdy SLALOMU GIGANTA.

Koszty przejazdy wyciągu narciarskim oraz dojazdu na miejsce zawodów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

7. USTALENIE WYNIKÓW

W obu grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu przejazdu.

8. POGRAM ZAWODÓW

Rozdanie numerów startowych - godzina 8.00

Oglądanie trasy - zgodnie z NRS - godz. 8.30

Kolejność startu - dziewczęta, chłopcy

Start pierwszego zawodnika - godz. 9.00

Po przejeździe ostatniego zawodnika, półgodzinna przerwa, a następnie wręczenie nagród i dyplomów - ok. godz. 12.00

Koniec zawodów - ok. godz. 12.30

9. RYZYKO STARTU

-Każdy z zawodników powinien dostarczyć do szkolnego opiekuna wyznaczonego na czas trwania zawodów zgłoszenie oraz oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.

-Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego sprzętu oraz pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów / na udział w zawodach.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas każdego z etapu zawodów.

Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersje regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów ( www.lubinka.com.pl ).

Jeśli warunki pogodowe utrudnia lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie, organizator może dokonać zmian w programie zawodów lub przesunąć ich termin.

Wszystkie sporne kwestie nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez organizatora zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH

MIĘDZYGIMNAZJALNE ZAWODY O MISTRZOSTWO TARNOWA

W SLALOMIE GIGANCIE

JANOWICE - LUBINKA 2017

1. CEL ZAWODÓW

-popularyzacja narciarstwa alpejskiego,

-współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynków wśród młodzieży,

-odkrywanie młodych talentów,

-promowanie pozytywnego wizerunku Tarnowa,

-integracja miłośników narciarstwa alpejskiego

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się 1 marca 2017, na stoku Wyciągu Narciarskiego Lubinka

Początek zawodów o godzinie 09.00

3. ORGANIZATORZY

Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

Wyciąg Narciarski Lubinka

Szkoła Narciarska narciarz.pl Tarnów

Starostwo Powiatowe Tarnów

4. UCZESTNICTWO

-W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół licealnych

-Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego sprzętu oraz pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach.

5. KLASYFIKACJA

Zawody będą prowadzone w dwóch grupach:

-dziewczęta

-chłopcy

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem. Odbędzie się jeden/dwa (uzależniona od warunków na stoku) przejazdy SLALOMU GIGANTA.

Koszty przejazdy wyciągu narciarskim oraz dojazdu na miejsce zawodów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

7. USTALENIE WYNIKÓW

W obu grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu przejazdu.

8. POGRAM ZAWODÓW

Rozdanie numerów startowych - godzina 8.00

Oglądanie trasy - zgodnie z NRS - godz. 8.30

Kolejność startu - dziewczęta, chłopcy

Start pierwszego zawodnika - godz. 9.00

Po przejeździe ostatniego zawodnika, półgodzinna przerwa, a następnie wręczenie nagród i dyplomów - ok. godz. 12.00

Koniec zawodów - ok. godz. 12.30

9. RYZYKO STARTU

-Każdy z zawodników powinien dostarczyć do szkolnego opiekuna wyznaczonego na czas trwania zawodów zgłoszenie oraz oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.

-Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego sprzętu oraz pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów / na udział w zawodach.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas każdego z etapu zawodów.

Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersje regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów ( www.lubinka.com.pl ).

Jeśli warunki pogodowe utrudnia lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie, organizator może dokonać zmian w programie zawodów lub przesunąć ich termin.

Wszystkie sporne kwestie nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez organizatora zawodów.

 dodatkowe informacje pod tel. 692 477 407